MENU
OFERTA
Jesteś w: Strona główna / Oferta

Oferta

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad zaciągnięciem kredytu lub pożyczki, prawdopodobnie stanąłeś przed największym problemem, z jakim przychodzi się zmierzyć dzisiejszym kredytobiorcom. Jest to wybór właściwej formy kredytowania oraz decyzja, która oferta jest odpowiednia i najkorzystniejsza w danym momencie. A może masz jeden z poniższych problemów:

  • Słaba historia kredytowa / problemy w spłatach rat kredytowych
  • Brak zdolności kredytowej
  • Problemy z płatnościami w ZUS czy Urzędzie Skarbowym
  • Jesteś zbyt młody lub zbyt wiekowy

Opowiedz nam o sobie lub o swojej firmie, o planach z nią związanych, a my dopasujemy produkt, który sprosta Twoim oczekiwaniom! 

 

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy może być udzielony na dowolny cel i jak sama nazwa wskazuje, jest wydawany w gotówce. Udziela go bank lub inny podmiot kredytowy. Okres kredytowania wynosi od kilku miesięcy do 8 lat, choć średnia wynosi 1-2 lata. Ten kredyt spłaca się jednorazowo lub w ratach, a do kwoty spłaty dolicza się wyznaczone wcześniej odsetki.

Kredyt firmowy

Kredyty firmowe to odpowiedniki kredytów gotówkowych udzielanych firmom, nie – osobom indywidualnym. Główną zaletą kredytów firmowych jest fakt, iż część odsetkową raty kredytowej można zaliczyć w koszta prowadzenia działalności gospodarczej. W dodatku kredyt obejmuje zwykle dużo wyższe kwoty niż w przypadku kredytu gotówkowego udzielanego osobom indywidualnym.

Faktoring

Tak zwany factoring to pośrednictwo handlowe, w ramach którego wyspecjalizowana instytucja finansowa – z reguły spółka z udziałem banku – w drodze cesji nabywa od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności, w tym w szczególności ze sprzedaży.
Dla przedsiębiorcy factoring jest narzędziem ściągania należności w jego imieniu przez zewnętrzną instytucję dużo wcześniej niż to wynika z terminu płatności na fakturze. 
Przykład rzeczonej transakcji: firma A jest winna firmie B domniemaną kwotę 100 tysięcy złotych, faktura jaka została wystawiona na tą transakcję zakłada 90 dniowy termin płatności. Firma C ściąga – w imieniu firmy B – należność od firmy A. W całej transakcji to firma C jest pośrednikiem i wypłaca firmie B większość środków bezpośrednio po wystawieniu faktury.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne są długoterminowymi kredytami bankowymi, dla których zabezpieczeniem jest hipoteka. Środki często przekazywane są kredytobiorcy w celu zakupu domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości, a bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Kredyty budowlano-hipoteczne

Środki z kredytu budowlano-hipotecznego są przeznaczane na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Ten typ kredytowania jest uruchamiany w całości lub w transzach. Jeśli mamy do czynienia z kredytem budowlano-hipotecznym uruchamianym w transzach, odsetki naliczane są od wykorzystanej na budowę kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Aż do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie nieruchomości wybudowanej ze środków kredytowych lub jej odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni, kredytobiorca spłaca jedynie odsetki bez kapitału. 

Kredyty konsolidacyjne

Połączenie dwóch (lub więcej) uprzednio zaciągniętych kredytów (pożyczek) w jeden kredyt (pożyczkę) przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty kredytu (pożyczki), nazywamy mianem kredytu konsolidacyjnego. Decyzja o przejściu na system kredytu konsolidacyjnego jest zwykle umotywowana u kredytobiorcy chęcią zmniejszenia kosztów obsługi długu. Najczęściej możliwe jest jednocześnie uzyskanie dodatkowych wolnych środków na dowolny cel.

Leasing

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, w ramach którego jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w warunkach umowy leasingowej okres. Leasingodawca zyskuje w ten sposób ustalone, ratalne opłaty zwane ratami leasingowymi. 
Do zalet leasingu po stronie korzystającego są niewielkie zaangażowanie jego własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tzw. tarcza podatkowa) oraz możliwość rozliczenia podatku VAT od leasingu.

Kredyty samochodowe

Kredytów samochodowych udziela się na zakup samochodu, mogą się o nie starać także osoby indywidualne. W przypadku tego typu kredytów nie można zaliczyć całości kosztów leasingu w koszta prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zaletą jest łatwość uzyskania oraz korzystna cena.

Pożyczki prywatne

Pożyczki te są udzielane przez instytucje pozabankowe takie jak zagraniczne fundusze inwestycyjne lub prywatni inwestorzy, którzy pożyczają środki pieniężne pod zastaw nieruchomości pożyczkobiorcy. Największym atutem tego typu pożyczek jest pominięcie etapu badania baz typu BIK, BIG i KRD, nie jest także badana zdolność kredytowa wnioskodawcy.